Takımın bir parçası olarak görev adamı niteliğinde uyum sağlamak. Ve bağımsız olarak başarılı çalışmak.

Back to top of page